Poslovni Uslovi

 

 

Ovim opštim uslovima („Uslovi“) regulišu se prava i obaveze Vas, kao kupca, i nas kao prodavca u okviru ugovornih odnosa zaključenih preko E-prodavnice na sajtu https://vvv.zizzle. rs/.

Sve informacije o obradi vaših ličnih podataka sadržane su u principima obrade podataka o ličnosti, koji se nalaze ovde https://vvv.zizzle.rs/uslovi-zastite-licnih-podataka/.

Kao što sigurno znate, mi prvenstveno komuniciramo na daljinu. Stoga se i na naš Ugovor odnosi da se koriste sredstva daljinske komunikacije koja nam omogućavaju da se dogovorimo bez fizičkog prisustva nas i vas.

Ako je bilo koji deo Uslova i odredbi u suprotnosti sa onim što smo zajednički dogovorili u procesu vaše kupovine u Našoj E-prodavnici, ovaj ugovor će imati prednost nad ovim Uslovima i odredbama.

1. NEKE DEFINICIJE

1.1 Cena je finansijski iznos koji ćete platiti za Robu;

1.2 Cena isporuke je finansijski iznos koji ćete platiti za isporuku Robe, uključujući cenu za njeno pakovanje;

1.3 Ukupna cena je zbir cene i cene isporuke;

1.4 PDV je porez na dodatu vrednost prema važećim zakonskim propisima;

1.5. E-prodavnica je internet prodavnica kojom upravljamo mi na adresi Lidicka 700/19, 602 00 Brno, Češka Republika, gde će se obaviti kupovina Robe;

1.6. Faktura je poreski dokument izdat u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost za ukupnu cenu;

1.7. Mi smo firma Ekocapital s.r.o., sa sedištem Lidicka 700/19, 602 00 Brno, Češka Republika, matični broj 09896597, registrovana u Privrednom registru koji vodi Okružni sud Okružnog suda u Brnu, odeljak C121518/KSBR, e-mail info @zizzle.rs, broj telefona 00381648856945, po zakonu naveden kao prodavac;

1.8. Nalog je vaš neopoziv predlog da sa nama zaključite ugovor o kupovini robe;

1.9. Roba je sve što možete kupiti u E-prodavnici;

1.10. Korisnički nalog je nalog uspostavljen na osnovu podataka koje ste dali, koji omogućava čuvanje unetih podataka i očuvanje istorije naručenih Roba i zaključenih ugovora;

1.11. Vi ste osoba koja kupuje u Našoj E-prodavnici, koja se po zakonu naziva kupcem;

1.12. Ugovor je kupoprodajni ugovor ugovoren na osnovu uredno popunjene Porudžbine poslate preko E-prodavnice, a zaključen je u trenutku kada od Nas dobijete potvrdu Porudžbine.

 

2. OPŠTE ODREDBE I UPUTSTVO

2.1 Kupovina Robe moguća je samo preko veb interfejsa E-prodavnice.

2.2 Prilikom kupovine Robe, vaša je dužnost da nam pružite sve informacije tačne i istinite. Stoga ćemo smatrati da su informacije koje ste nam dali prilikom naručivanja Robe tačne i istinite.

 

3. ZAKLJUČENJE UGOVORA

3.1 Ugovor sa nama može se zaključiti samo na srpskom i engleskom jeziku.

3.2 Ugovor se zaključuje na daljinu putem E-prodavnice, a troškove korišćenja sredstava komunikacije na daljinu snosite Vi. Međutim, ovi troškovi se ni na koji način ne razlikuju od osnovne cene koju plaćate za korišćenje ovih resursa (odnosno, posebno za pristup Internetu), tako da ne morate da očekujete nikakve dodatne troškove koje mi naplaćujemo mimo ukupne cene . Slanjem Narudžbe saglasni ste sa korišćenjem sredstava daljinske komunikacije.

3.3 Da bismo zaključili Ugovor, potrebno je da napravite nacrt Narudžbe na E-prodavnici. Ovaj predlog mora da sadrži sledeće informacije:

a) Informacije o kupljenoj Robi (u E-prodavnici pomoću dugmeta „Dodaj u korpu“ birate Robu koju želite da kupite);

b) Informacije o ceni, ceni isporuke, PDV-u, načinu plaćanja ukupne cene i potrebnom načinu isporuke robe; ovi podaci će biti uneti u okviru kreiranja nacrta Narudžbe u korisničkom okruženju E-prodavnice, dok će se podaci o ceni, ceni isporuke, PDV-u i ukupnoj ceni unositi automatski na osnovu izabrane robe od vas i način njegove isporuke;

c) Vaši identifikacioni podaci korišćeni da nam omogućimo da isporučimo Robu, posebno u pogledu imena, prezimena, adrese za dostavu, broja telefona i adrese e-pošte;

d) U slučaju Ugovora na osnovu kojeg ćemo Vam robu isporučivati redovno i više puta, takođe informacije o tome koliko dugo ćemo Vam isporučivati Robu.

3.4 Prilikom izrade nacrta Naloge možete menjati i proveravati podatke do trenutka njegovog kreiranja. Nakon provere pritiskom na dugme "Naruči sa obavezom plaćanja", kreirate porudžbinu. Međutim, pre nego što pritisnete dugme, morate potvrditi da ste upoznati i da ste saglasni sa ovim Uslovima, u suprotnom neće biti moguće kreirati Porudžbinu. Polje za potvrdu se koristi za potvrdu i saglasnost. Nakon pritiska na dugme "Naruči sa obavezom plaćanja", svi popunjeni podaci će biti poslati direktno Nama.

3.5 Potvrdićemo vašu porudžbinu što je pre moguće nakon što nam je isporučena porukom poslatom na vašu e-mail adresu navedenu u porudžbini. Potvrda će sadržati rezime Narudžbe i ovih Uslova. Potvrđivanjem Narudžbe sa naše strane, Ugovor između nas i Vas je zaključen. Uslovi u tekstu koji važe na dan naručivanja čine sastavni deo Ugovora.

3.6 Takođe može biti slučajeva kada nećemo moći da potvrdimo vašu porudžbinu. Ovo se uglavnom odnosi na situacije u kojima Roba nije dostupna ili na slučajeve kada naručite veći broj Robe nego što mi to dozvoljavamo. Međutim, uvek ćemo vam unapred dati informacije o maksimalnom broju artikala u E-prodavnici, tako da to ne bi trebalo da vas iznenadi. U slučaju da postoji bilo koji razlog zašto ne možemo da potvrdimo Narudžbu, mi ćemo Vas kontaktirati i poslati Vam ponudu za zaključenje Ugovora u izmenjenom obliku u odnosu na Narudžbu. U tom slučaju, ugovor je zaključen onog trenutka kada potvrdite Našu ponudu.

3.7 U slučaju da je u E-prodavnici ili u nacrtu porudžbine navedena očigledno netačna cena, uglavnom zbog tehničke greške, nismo u obavezi da Vam isporučimo Robu po ovoj Ceni čak i ako ste dobili potvrdu o Reda, pa je stoga i Ugovor zaključen. U takvoj situaciji, mi ćemo Vas odmah kontaktirati i poslati Vam ponudu za sklapanje novog Ugovora u izmenjenom obliku u odnosu na Narudžbu. U tom slučaju, novi Ugovor je zaključen u trenutku kada potvrdite Našu ponudu. U slučaju da našu ponudu ne potvrdite ni u roku od 3 dana od njenog slanja, imamo pravo da odustanemo od zaključenog Ugovora. Očiglednom greškom u ceni smatra se, na primer, situacija u kojoj Cena ne odgovara uobičajenoj ceni kod drugih prodavaca ili nedostaje ili ima dodatnu cifru.

3.8 U slučaju da je Ugovor zaključen, u obavezi ste da platite Ukupnu cenu.

3.9 Ako imate korisnički nalog, možete naručiti preko njega. I u tom slučaju ste u obavezi da proverite tačnost, istinitost i potpunost unapred popunjenih podataka. Međutim, način kreiranja Narudžbe je isti kao u slučaju kupca bez korisničkog naloga, ali je prednost što nije potrebno više puta unositi svoje identifikacione podatke.

3.10 U nekim slučajevima dozvoljavamo vam da koristite popust za kupovinu Robe. Da biste omogućili popust, potrebno je da u okviru nacrta Porudžbine popunite podatke o ovom popustu u unapred određeno polje. Ako to učinite, Roba će vam biti obezbeđena sa popustom.

 

4. KORISNIČKI NALOG

4.1 Na osnovu vaše registracije u E-prodavnici, možete pristupiti svom korisničkom nalogu.

4.2 Prilikom registracije korisničkog naloga, vaša je odgovornost da sve podatke unesete ispravno i istinito i da ih ažurirate u slučaju promene.

4.3 Pristup korisničkom nalogu je obezbeđen korisničkim imenom i lozinkom. Što se tiče ovih pristupnih podataka, vaša je dužnost da očuvate poverljivost i da nikome ne dajete ove podatke. Ne snosimo odgovornost za njihovu zloupotrebu.

4.4 Korisnički nalog je lični i stoga niste ovlašćeni da omogućite njegovo korišćenje od strane trećih lica.

4.5 Možemo da otkažemo Vaš korisnički nalog, posebno ako ga ne koristite duže od 1 godine, ili ako prekršite svoje obaveze prema Ugovoru.

4.6 Korisnički nalog možda neće biti stalno dostupan, posebno u pogledu neophodnog održavanja hardverske i softverske opreme.

 

5. CENA I USLOVI PLAĆANJA, REZERVACIJA PRAVA

5.1 Cena je uvek navedena u okviru E-prodavnice, u nacrtu Narudžbe i u Ugovoru. U slučaju neslaganja između cene navedene za Robu u okviru E-prodavnice i cene navedene u nacrtu Narudžbe, primenjuje se Cena navedena u nacrtu Narudžbe, koja će uvek biti identična ceni u Ugovoru. U okviru nacrta Porudžbine navedena je i Cena isporuke, odnosno uslovi kada je isporuka besplatna.

5.2 Ukupna cena je navedena sa PDV-om, uključujući sve naknade utvrđene posebnim zakonskim propisima.

5.3 Zahtevaćemo uplatu ukupne cene od vas nakon zaključenja Ugovora i pre predaje Robe. Ukupnu cenu možete platiti na sledeće načine:

a) Bankovnim transferom. Poslaćemo vam informacije o plaćanju kao deo potvrde porudžbine. U slučaju plaćanja bankovnim transferom, ukupna cena se plaća u roku od 2 dana.

b) Karticom na mreži. U tom slučaju, plaćanje se vrši preko Shoptet Pai platnog prolaza, dok je plaćanje regulisano uslovima ovog platnog prolaza, koji su dostupni na: https://www.shoptetpay.com/. U slučaju plaćanja karticom putem interneta, ukupna cena se plaća u roku od 1 dana.

c) U tom slučaju, plaćanje će biti izvršeno prilikom isporuke Robe, a ne pri predaji Robe. U slučaju plaćanja pouzećem, Ukupna cena se plaća po prijemu Robe.

g) U gotovini pri ličnom preuzimanju. Robu je moguće platiti gotovinom u slučaju preuzimanja u našem objektu. U slučaju plaćanja u gotovini pri ličnom preuzimanju, Ukupna cena se plaća po prijemu Robe.

5.4 Faktura će biti izdata u elektronskoj formi nakon uplate ukupne cene i biće poslata na vašu e-mail adresu navedenu u Narudžbini. Faktura će takođe biti fizički povezana sa Robom i dostupna na korisničkom nalogu, ako ga imate podešen.

5.5 Vlasništvo nad Robom prelazi na vas tek nakon što platite Ukupnu cenu i preuzmete isporuku Robe. U slučaju plaćanja bankovnim transferom, ukupna cena se plaća uplatom na Naš račun, u ostalim slučajevima se plaća u trenutku uplate.

 

ISPORUKA ROBE, PRELAZAK RIZIKA OD SLUČAJNOG OŠTEĆENJA I SLUČAJNOG KVARANJA PREDMETA NABAVKE

6.1 Roba će vam biti isporučena na način po vašem izboru, a možete birati između sledećih opcija:

a) Lično preuzimanje u našoj kancelariji: Poljna 29, Bački Petrovac, Srbija

b) Lično preuzimanje na dostavnim mestima Packeta;

c) Dostava preko transportnih preduzeća Pošta srbija, Dekpres,

6.2 Roba se može isporučiti samo unutar Srbije.

6.3 U obavezi smo da Vam isporučimo robu bez odlaganja, ali najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora. Tokom izvršavanja Ugovora mogu se pojaviti takve činjenice koje će uticati na datum isporuke Robe koju ste naručili. O promeni datuma isporuke i novom očekivanom datumu isporuke naručene Robe ćemo vas odmah obavestiti e-poštom, pri čemu na vaše pravo na odustajanje od Ugovora to ne utiče. Deo Našeg obaveštenja o novom datumu isporuke Robe je i Naš zahtev upućen vama da izrazite da li insistirate na isporuci Robe koju ste naručili na novi datum. U slučaju ličnog preuzimanja u objektu, uvek ćemo vas obavestiti o mogućnosti preuzimanja Robe putem e-pošte.

6.4 Prilikom preuzimanja Robe od prevoznika, vaša je dužnost da proverite da li je pakovanje Robe neoštećeno i da, u slučaju bilo kakvog oštećenja, odmah obavestite prevoznika i nas o ovoj činjenici. U slučaju da je paket oštećen, što ukazuje na neovlašćeno rukovanje i ulazak u pošiljku, nije Vaša obaveza da preuzmete Robu od prevoznika.

6.5 U obavezi ste da primite robu na dogovoreno mesto i vreme. Ukoliko ne preuzmete isporuku robe u skladu sa prethodnom rečenicom, obavestićemo Vas e-mailom gde možete preuzeti robu, uključujući i rok za preuzimanje, ili ćemo Vam robu ponovo isporučiti na osnovu na Vaš pismeni zahtev poslat najkasnije u roku od 14 dana od kada je trebalo da preuzmete robu, čime se obavezujete da nam platite sve troškove vezane za ponovnu isporuku Robe. U slučaju da prekršite svoju obavezu preuzimanja Robe, izuzev slučajeva iz čl. 6.4 ovih Odredbi i uslova, to ne dovodi do kršenja Naše obaveze da Vam isporučimo Robu. Istovremeno, činjenica da ne prihvatate Robu nije odustajanje od Ugovora između nas i Vas. Ako ne preuzmete Robu ni u dodatnom roku, imamo pravo da odustanemo od Ugovora zbog vašeg materijalnog kršenja Ugovora. Ako odlučimo da iskoristimo predmetno pravo, povlačenje stupa na snagu na dan kada vam ovo povlačenje dostavimo. Odustajanje od Ugovora ne utiče na pravo na nadoknadu za nastalu štetu u visini stvarnih troškova pokušaja isporuke Robe, niti na bilo koji drugi zahtev za obeštećenje, ukoliko do njega dođe.

6.6 Ako, iz razloga koji proizilaze sa vaše strane, Roba bude isporučena više puta ili na drugačiji način nego što je dogovoreno u Ugovoru, vaša je obaveza da nam nadoknadite troškove povezane sa ovom ponovljenom isporukom. Mi ćemo Vam poslati podatke o uplati za plaćanje ovih troškova na Vašu e-mail adresu navedenu u Ugovoru i dospevaju u roku od 14 dana od dostave e-maila.

6.7 Rizik od oštećenja Robe prelazi na vas onog trenutka kada je preuzmete. U slučaju da ne prihvatite Robu, osim u slučajevima prema čl. 4. ovih Uslova, rizik od slučajnog uništenja i slučajnog propadanja Robe prelazi na Vas u trenutku kada ste imali priliku da je preuzmete, ali iz razloga sa Vaše strane do preuzimanja nije došlo. Prelazak rizika od slučajnog uništenja i slučajnog propadanja Robe znači da od ovog trenutka snosite sve posledice vezane za gubitak, uništenje, oštećenje ili bilo kakvo propadanje Robe.

PRAVA IZ ODGOVORNOSTI ZA NEDOSTAKE

7.1 Uvodna odredba o odgovornosti za nedostatke

7.1.1 Obavezujemo se da Vam isporučimo Robu u potrebnom kvalitetu, količini i bez nedostataka.

7.1.2 Odgovorni smo za nedostatke koje Roba ima po prijemu. Ne snosimo odgovornost za korišćenu robu za nedostatke uzrokovane njihovom upotrebom ili habanjem. Za robu prodatu po nižoj ceni, ne odgovaramo za nedostatke za koje je ugovorena niža cena.

7.1.3 Opšti garantni rok je 24 meseca. Garantni rok počinje da teče od trenutka preuzimanja Robe.

7.1.4 Ako se Roba zameni, garantni period počinje ponovo nakon što primite novu Robu.

7.1.5 Vaša prava iz odgovornosti za nedostatke u Robi za koje važi garantni rok prestaju ako ih ne iskoristite u garantnom roku. Međutim, svoja prava iz odgovornosti za nedostatke Robe koji se brzo pokvare morate ostvariti najkasnije narednog dana nakon kupovine, inače će vaša prava zastarjeti.

 

7.2 Garantujemo da tokom prelaska opasnosti od slučajnog uništenja i slučajnog propadanja Robe prema čl. 7 Uslov je da Roba nema nedostataka, posebno da:

a) ima svojstva koja smo dogovorili sa vama, a ako nisu izričito ugovoreni, onda ona koja smo naveli u opisu Robe, ili ona koja se mogu očekivati zbog prirode Robe;

b) da je pogodan za svrhe koje smo naveli ili za svrhe koje su uobičajene za Robu ove vrste;

c) odgovara kvalitetu ili dizajnu dogovorenog uzorka, ako je kvalitet ili dizajn određen prema uzorku;

g) je u odgovarajućoj količini i težini;

d) ispunjava uslove propisane posebnim zakonskim propisima;

đ) nije opterećena pravima trećih lica.

 

7.3 Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

7.3.1 Ukoliko Vam je Roba isporučena u polomljenoj ili oštećenoj ambalaži ili je pošiljka očigledno prelagana, molimo Vas da takvu Robu ne prihvatite od transportne kompanije i da nas o tome odmah obavestite na broj telefona 00381648856945 ili mejlom na info@zizzle.rs. U slučaju otkrivanja očiglednih nedostataka (npr. mehanička oštećenja), dužni ste da podnesete reklamaciju bez nepotrebnog odlaganja u skladu sa tačkom 7.4.1. ispod. Nećemo uzeti u obzir naknadne reklamacije zbog očiglednih nedostataka na Robi, uključujući nedostatke koji se sastoje u nekompletnosti Robe.

7.3.2 U obavezi ste da ostvarite pravo iz odgovornosti za druge nedostatke (skrivene nedostatke) u skladu sa tačkom 7.4.1. ispod bez nepotrebnog odlaganja nakon što otkrijete nedostatak na Robi, ali najkasnije pre isteka garantnog roka.

7.3.3 Garancija se odnosi samo na fabričke nedostatke Robe i nedostatke uzrokovane mehaničkim oštećenjem. Ne možete primeniti pravo na odgovornost za nedostatke posebno na nedostatke uzrokovane habanjem, mehaničkim oštećenjem, upotrebom Robe u neodgovarajućim uslovima itd.

7.3.4 Nemate pravo da tražite odgovornost za nedostatak ako ste znali za nedostatak pre preuzimanja Robe, ili mi smo vas upozorili na to ili ste iz tog razloga dobili odgovarajući popust na cenu proizvoda.

7.4 Ostvarivanje prava iz odgovornosti za štetu (reklamacije)

7.4.1 U slučaju da Roba ima nedostatak, odnosno posebno ako je ispunjen neki od uslova iz čl. 2, možete nas obavestiti o takvom nedostatku i ostvariti svoja prava od odgovornosti za nedostatke (odnosno, žaliti se na Robu) slanjem e-pošte ili pisma na Naše adrese navedene u Našim identifikacionim podacima, ili lično na našem osnivanje. Za reklamaciju možete koristiti i uzorak obrasca koji smo dobili, a koji čini prilog br. 1 Uslovi.

7.4.2 U svom obaveštenju, kojim se prijavljujete za reklamaciju, navedite prvenstveno opis kvara na Robi i svoje identifikacione podatke, uključujući adresu e-pošte na koju ste zainteresovani da dobijete objašnjenje kako da postupate potraživanje, kao i navesti koje od potraživanja iz odgovornosti za nedostatke, navedenih u tački 7.5.4. do 7.5.8., prijavljujete se.

7.4.3 Prilikom reklamacije, molimo vas da nam predočite i dokaz o kupovini Robe (fakturu), kako biste dokazali njenu kupovinu od Nas, u suprotnom nismo u obavezi da prihvatimo vaš zahtev.

7.4.4 Danom pokretanja žalbenog postupka smatramo dan isporuke neispravne Robe zajedno sa relevantnom dokumentacijom (prema tački 7.4.3). U slučaju da je Vaša reklamacija nepotpuna (naročito nečitka, nejasna, nerazumljiva, ne sadrži traženu dokumentaciju i sl.), zamolićemo Vas da zahtev dopunite pismenim putem, posebno putem e-maila. U ovom slučaju, žalbeni postupak počinje danom dostavljanja Vašeg dopunjenog podneska.

7.4.5. Ako žalbu ne popunite u skladu sa tačkom 7.4.4. ovog člana bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije u roku od 10 dana od dana dostavljanja našeg poziva prema tački 7.4.4. ovog člana, smatraćemo Vaš podnesak neosnovanim.

7.5 Obrada žalbe

7.5.1 Na osnovu vaše odluke, koje od prava prema § 622 i § 623 Zakona br. 40/1964 Zb. Ako primenite Građanski zakonik sa izmenama i dopunama (u daljem tekstu „Građanski zakonik“) (naveden u tačkama 7.5.4 do 7.5.8), odmah ćemo odrediti način obrade zahteva, u složenim slučajevima najkasnije do 3. radnih dana od dana podnošenja zahteva. U opravdanim slučajevima, posebno ako je potrebna složena tehnička procena stanja Robe, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

7.5.2 Nakon što odredimo način postupanja po pritužbi, odmah ćemo postupiti sa žalbom, au opravdanim slučajevima žalbu možemo postupiti i kasnije; međutim, obrada zahteva ne može trajati duže od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Nakon isteka roka za rešavanje reklamacije, imate pravo da odustanete od Ugovora ili imate pravo da zamenite Robu za novu robu, ako je to moguće.

7.5.3 U obavezi smo da Vam dostavimo pismeni dokument o rešavanju reklamacije, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije, o čemu ćemo Vas obavestiti putem elektronske pošte. U slučaju da je reklamacija prihvaćena, poslaćemo vam popravljeni proizvod ili zameniti proizvod za novi proizvod ili refundirati plaćenu cenu proizvoda, osim ako se drugačije ne dogovorimo.

7.5.4 Ako se radi o kvaru koji možemo da otklonimo, imate pravo da se kvar otkloni besplatno, blagovremeno i pravilno. Uklonićemo nedostatak robe bez nepotrebnog odlaganja.

7.5.5 Umesto otklanjanja kvara, možete zahtevati zamenu Robe, ili ako se nedostatak odnosi samo na deo Robe, zamenu ovog dela, u slučajevima kada to ne izaziva nesrazmerne troškove za Nas u odnosu na cenu robe ili težinu kvara.

7.5.6 Umesto da otklonimo nedostatak na Proizvodu, uvek možemo da zamenimo neispravan Proizvod savršenim, ako vam to ne izaziva ozbiljne poteškoće.

7.5.7 Ako se radi o nedostatku Robe koji se ne može otkloniti i koji vas sprečava da pravilno koristite Robu kao robu bez nedostataka, imate pravo da zamenite Robu ili imate pravo da odustanete od Ugovor. Imate ista prava ako se kvarovi mogu ukloniti, ali ne možete pravilno koristiti Proizvod zbog ponovnog pojavljivanja kvara nakon popravke ili zbog većeg broja nedostataka.

7.5.8 Ako postoje drugi nedostaci koji se ne mogu ukloniti, imate pravo na razuman popust od cene proizvoda.

7.5.9 Reklamaciju ćemo rešiti predajom popravljene Robe, zamenom Robe, vraćanjem Cene Robe, plaćanjem odgovarajućeg popusta od Cene Robe, pismenim zahtevom za preuzimanje performansi (Dobra) ili opravdano odbijanje tužbe.

7.6 Ostvarivanje prava iz odgovornosti za nedostatke i potraživanja za Robu je regulisano odredbama § 619 i dalje. građanskog zakonika, akt br. 250/2007 Coll. o zaštiti potrošača i o izmenama i dopunama Zakona Slovačkog nacionalnog saveta br. 372/1990 Coll. o prekršajima sa izmenama i dopunama (u daljem tekstu: Zakon o zaštiti potrošača), i Zakon br. 102/2014 Zb. o zaštiti potrošača u prodaji dobara ili pružanju usluga na osnovu ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora zaključenog van prostorija prodavca i o izmenama i dopunama određenih zakona (u daljem tekstu: „Zakon o zaštiti potrošača na daljinu“). Prodaja").

7.7 Ako podnesete zahtev za Robu:

a) tokom prvih 12 meseci nakon kupovine Robe, možemo odbiti vaš zahtev samo na osnovu stručne procene; bez obzira na rezultat stručne procene, nećemo zahtevati od vas da platite troškove stručne procene niti druge troškove vezane za stručnu procenu. Mi ćemo Vam dostaviti kopiju stručne procene kojom se obrazlaže odbijanje zahteva najkasnije u roku od 14 dana od dana obrade zahteva;

b) nakon 12 meseci od kupovine i mi smo takvu reklamaciju odbili, mi ćemo u dokumentu za rešavanje reklamacije navesti kome možete poslati Robu na stručnu procenu. Ako Robu pošaljete na stručnu procenu određenom licu, troškove stručne procene, kao i sve ostale povezane troškove nastale u tu svrhu, snosimo Mi, bez obzira na rezultat stručne procene. Ako stručnom procenom dokažete našu odgovornost za nedostatak Robe, možete ponovo primeniti reklamaciju; garantni rok ne ističe u toku vršenja stručne procene. U obavezi smo da Vam u roku od 14 dana od dana ponovne prijave reklamacije nadoknadimo sve troškove učinjene za stručnu procenu, kao i sve namerno učinjene povezane troškove. Ponovljeni zahtev se ne može odbiti.

7.8 Ako ste preduzetnik, vaša je dužnost da obavestite i ukažete na nedostatak bez nepotrebnog odlaganja nakon što ste ga otkrili, ali najkasnije u roku od 3 dana od prijema Robe.

7.9 Ako ste potrošač, imate pravo da ostvarite prava iz odgovornosti za nedostatke koji se pojave na potrošačkoj robi u roku od 24 meseca od prijema robe.

7.10 Ovim smo vas pravilno obavestili o vašim pravima koja proizilaze iz § 622 i § 623 Zakona br. 40/1964 Coll. Građanski zakonik. Zaključivanjem Ugovora potvrđujete da ste imali priliku da pročitate uslove reklamacije Robe.

 

8. ODUSTAJANJE OD UGOVORA

8.1 Raskid Ugovora, odnosno raskid ugovornog odnosa između Nas i Vas od njegovog početka, može nastati iz razloga i metoda navedenih u ovom članu, ili drugim odredbama Uslova, u kojima je mogućnost povlačenja izričito rečeno.

8.2 Ukoliko ste potrošač, odnosno lice koje kupuje Robu van delokruga Vaše poslovne delatnosti, imate pravo da odustanete od Ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana isporuke Robe, u skladu sa odredbama § 7 Zakona o zaštiti potrošača u prodaji na daljinu. U slučaju da smo zaključili Ugovor, čiji je predmet više vrsta Robe ili isporuka više delova Robe, ovaj rok počinje da teče tek danom isporuke poslednjeg dela Robe, a u Događaj da smo zaključili Ugovor na osnovu kojeg ćemo Vam robu isporučivati redovno i više puta, počinje danom isporuke prve isporuke. Možete se povući iz Ugovora na bilo koji dokaziv način (posebno slanjem e-pošte ili pisma na Naše adrese navedene u Našim identifikacionim podacima). Za povlačenje možete koristiti i uzorak obrasca koji smo dobili od nas, a koji čini prilog br. 2

8.3 Međutim, čak i kao potrošač, ne možete se povući iz Ugovora u slučajevima kada je predmet Ugovora:

a) prodaja Robe čija cena zavisi od kretanja cena na finansijskom tržištu, na koju ne možemo uticati i koja se može desiti tokom isteka roka za odustajanje od Ugovora;

b) prodaju alkoholnih pića čija je cena ugovorena prilikom zaključenja Ugovora, dok se njihova isporuka može izvršiti najkasnije 30 dana kasnije, a njihova cena zavisi od kretanja cena na tržište, na koje ne možemo uticati;

c) prodaja Robe koja je napravljena prema vašim posebnim zahtevima, koja je napravljena za vas ili Robe namenjene posebno za jednog potrošača;

d) prodaja Robe koja je podložna brzom kvarenju ili propadanju i Robe koja je nakon isporuke neodvojivo pomešana sa drugom robom;

e) prodaja Robe upakovane u zaštitnu ambalažu, koja nije pogodna za vraćanje iz zdravstvenih ili higijenskih razloga i čija je zaštitna ambalaža polomljena nakon isporuke;

f) prodaja audio zapisa, video zapisa, audio-vizuelnih snimaka ili kompjuterskog softvera koji se prodaju u zaštitnom pakovanju, ako je originalna ambalaža oštećena;

g) prodaja periodičnih publikacija, osim prodaje na osnovu ugovora o pretplati i prodaje knjiga koje nisu isporučene u zaštitnom pakovanju;

h) pružanje elektronskog sadržaja, ukoliko nije dostavljen na fizičkom mediju i dostavljen je uz Vašu prethodnu izričitu saglasnost pre isteka roka za odustajanje od Ugovora i obavestili smo Vas da nemate pravo da odustanete od Ugovora. Ugovor.

8.4 Rok za povlačenje prema čl. 2 Smatra se da je uslov očuvan ako nam pošaljete obaveštenje da se povlačite iz Ugovora tokom njegovog trajanja.

8.5 U slučaju odustajanja od Ugovora, Cena će vam biti vraćena u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu povlačenja na račun sa kojeg je uplaćena, ili na račun odabran prilikom povlačenja iz Ugovora. Međutim, iznos neće biti vraćen pre nego što nam vratite Robu ili dokažete da nam je vraćena. Molimo vas da nam robu vratite čistu, po mogućnosti uključujući originalno pakovanje.

8.6 U slučaju povlačenja iz Ugovora u skladu sa čl. 2 Uslovi, u obavezi ste da pošaljete Robu nama ili licu koje smo mi ovlastili da preuzme Robu u roku od 14 dana od povlačenja, dok sami snosite troškove vraćanja Robe nama. Ovo se ne primenjuje ako pristanemo da preuzmemo Robu lično ili preko osobe koju smo ovlastili. Rok se čuva ako je Roba predata na transport najkasnije poslednjeg dana roka. S druge strane, imate pravo da vam refundiramo cenu za transport, ali samo u iznosu koji odgovara najjeftinijem načinu isporuke Robe koji smo ponudili za isporuku Robe.

8.7 Vi ste odgovorni za štetu u slučajevima kada je Roba oštećena kao rezultat vašeg rukovanja njome na drugačiji način nego što je to neophodno s obzirom na njenu prirodu i svojstva. U tom slučaju, mi ćemo Vam fakturisati nastalu štetu nakon što nam roba bude vraćena i rok dospeća fakturisanog iznosa je 14 dana.

8.8 Imamo pravo da odustanemo od Ugovora zbog rasprodaje zaliha, nedostupnosti Robe, ili ako je proizvođač, uvoznik ili dobavljač Robe ugovoren Ugovorom zaustavio proizvodnju ili napravio ozbiljne promene koje su onemogućile ispunimo naše obaveze prema Ugovoru ili zbog više sile, ili ako koristeći sve Naše napore koji se mogu pošteno zahtevati od Nas, nismo u mogućnosti da Vam isporučimo Robu u roku određenom ovim Uslovima. U ovim slučajevima, dužni smo da Vas o ovoj činjenici obavestimo bez nepotrebnog odlaganja i da Vam vratimo već uplaćenu Ukupnu cenu za Robu, u roku od 14 dana od dana obaveštenja o odustajanju od Ugovora. Vratićemo vam Ukupnu cenu plaćenu za Robu na isti način na koji ste platili Ukupnu cenu, dok to ne utiče na pravo da se sa vama dogovorimo o drugom načinu povraćaja, ako vam neće biti naplaćene nikakve dodatne naknade u vezi sa ovim.

8.9 Imamo pravo da odustanemo od Ugovora čak i ako niste preuzeli Robu u roku od 5 radnih dana od dana kada ste bili dužni da preuzmete Robu.

 

9. PODNOŠENJE INICIJATIVA I ŽALBA

9.1 Kao potrošač, imate pravo da podnesete sugestije i žalbe u pisanoj formi putem e-maila na: info@zizzle.rs.

9.2 O proceni inicijative ili pritužbe obavestićemo vas e-poštom poslatom na vaš e-mail.

9.3 Nadzorni organ je Slovačka trgovinska inspekcija (SOI), SOI Inspektorat za region Bratislave, sa sedištem: Bajkalska 21/A, 827 99 Bratislava, tel. ne. 02/58 27 21 72.

9.4 Ako niste zadovoljni postupanjem po vašem zahtevu ili žalbi, možete podneti zahtev za inspekciju elektronski putem platforme dostupne na veb stranici https://vvv.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov -a-ziadosti/ File-inicijativa.soi.

 

10. ALTERNATIVNO REŠAVANJE SPOROVA SA POTROŠAČIMA

10.1 Imate pravo da nas kontaktirate sa zahtevom za obeštećenje, e-poštom poslatom na: info@zizzle.rs, ako niste zadovoljni načinom na koji smo rešili vašu žalbu ili ako smatrate da smo prekršili vaša prava. Ukoliko negativno odgovorimo na Vaš zahtev ili ne odgovorimo na njega u roku od 30 dana od dana slanja, imate pravo da podnesete predlog za pokretanje alternativnog rešavanja sporova kod organa za alternativno rešavanje sporova (u daljem tekstu „Subjekat“) shodno na akt br. 391/2015 Zb. o alternativnom rešavanju potrošačkih sporova i o izmenama i dopunama pojedinih zakona (u daljem tekstu: „Akt o alternativnom rešavanju sporova“).

10.2 Subjekti su organi vlasti i ovlašćena pravna lica prema § 3 Zakona o alternativnom rešavanju sporova, a njihova lista se objavljuje na internet stranici Ministarstva privrede Republike Slovačke. https://vvv.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskich-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskich-sporov-1.

10.3 Možete podneti predlog na način naveden u § 12 Zakona o alternativnom rešavanju sporova.

10.4 Štaviše, imate pravo da pokrenete vansudsko rešavanje sporova na mreži preko platforme ODR koja je dostupna na veb stranici https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, https://ec .europa.eu/consumers/odr/ main/indek.cfm?event=main.home2.shov&lng=SK.

 

11. ZAVRŠNE ODREDBE

11.1 Svu pisanu korespondenciju ćemo vam dostaviti elektronskom poštom. Naša adresa e-pošte je navedena pod Našim identifikacionim podacima. Prepisku ćemo dostaviti na vašu e-mail adresu navedenu u Ugovoru, na Korisnički nalog ili preko koje ste nas kontaktirali.

11.2 Ugovor se može promeniti samo na osnovu našeg pismenog sporazuma. Međutim, imamo pravo da promenimo i dopunimo ove Uslove, ali ova promena neće uticati na već zaključene Ugovore, već samo na Ugovore koji će biti zaključeni nakon stupanja na snagu ove promene. Međutim, obavestićemo vas o promeni samo ako ste kreirali korisnički nalog (tako da imate ove informacije u slučaju da naručite novu Robu, ali promena ne predstavlja pravo na raskid, pošto nemamo ugovor koji bi mogao biti raskinut), ili vi na osnovu Ugovora, mi smo dužni da isporučujemo Robu redovno i više puta. Poslaćemo vam informacije o promeni na vašu e-mail adresu najmanje 14 dana pre nego što promena stupi na snagu. Ukoliko od Vas ne dobijemo u roku od 14 dana od slanja informacije o promeni raskidu zaključenog Ugovora za redovne i ponovljene isporuke Robe, novi uslovi postaju deo našeg Ugovora i primenjivaće se na sledeću isporuku robe. Roba nakon datuma stupanja na snagu promene. Otkazni rok u slučaju da date otkaz je 2 meseca.

11.3 U slučaju više sile ili događaja koji se ne mogu predvidjeti (prirodna katastrofa, pandemija, kvarovi u radu, ispadi podizvođača itd.), ne snosimo odgovornost za štetu nastalu kao rezultat ili u vezi sa slučajevima više sile ili nepredvidivih događaje, a ako ovaj uslov potraje nakon perioda dužeg od 10 dana, mi i vi imamo pravo da odustanemo od Ugovora.

11.4 Aneks Uslova sadrži uzorak obrasca za reklamaciju i obrazac za povlačenje iz Ugovora.

11.5 Ugovor, uključujući Uslove i odredbe, arhiviran je u elektronskoj formi kod nas, ali vam nije dostupan. Međutim, uvek ćete dobijati ove Uslove i potvrde porudžbine sa rezimeom Porudžbine putem e-pošte, i stoga ćete uvek imati pristup Ugovoru čak i bez naše saradnje. Preporučujemo da uvek sačuvate potvrdu Narudžbe i Odredbe i Uslove.

11.6 Naša aktivnost ne podleže nijednom kodeksu ponašanja u skladu sa § 3 st. 1 pismo n) Zakona o zaštiti potrošača u prodaji na daljinu.

11.7 Ovi uslovi i odredbe stupaju na snagu 21.1.2024.

 


 

PRILOG BR. 1 - OBRAZAC ZA ŽALBU

Primalac:                 exocapital s.r.o.

Uplatnenie reklamácie

Ime i prezime:

 

Kućna adresa:

 

Email adresa:

 

Broj porudžbine i računa:

 

Datum porudžbine:

 

Datum prijema robe:

 

Roba na koju se reklamira (naziv i šifra):

 

Opis i obim nedostataka proizvoda:

 

Kao kupac prodavca, zahtevam da se moja reklamacija reši na sledeći način:

 

Želim da vratim novac na bankovni račun (IBAN)/na drugi način

 

 

Prilozi:

Datum:

Potpis:

 


 

 

PRILOG BR. 2 – OBRAZAC OD UGOVORA

Adresát:                  exocapital s.r.o.

Ovim izjavljujem da u skladu sa Zakonom br. 102/2014 Zb. o zaštiti potrošača pri prodaji dobara ili pružanju usluga na osnovu ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora zaključenog van prostorija prodavca i o izmenama i dopunama pojedinih zakona (u daljem tekstu: „Zakon o zaštiti potrošača na daljinu Prodaja"), povlačim se iz Ugovora:

Ime i prezime diplome:

 

Adresa:

 

Email adresa:

 

Broj porudžbine i računa:

 

Datum porudžbine:

 

Datum prijema robe:

 

Roba koju vraćam (ime i šifra):

 

Razlog za povratak:

 

Način vraćanja primljenih sredstava:

 

Želim da vratim novac na bankovni račun (IBAN)/na drugi način

 

 

 

Obaveštenje za potrošača: Prema § 10 st. 4 Zakona o zaštiti potrošača u prodaji na daljinu ima pravo da zahteva od potrošača nadoknadu umanjenja vrednosti robe, koji je nastao usled takvog rukovanja robom, a koje je van okvira rukovanja neophodnog za utvrđivanje. karakteristike i funkcionalnost robe.

Datum:

Potpis:

Back shopping